18. juni 2024 vedtok kommunestyret å oppheve alle strekningsbaserte vedtak om sikringsskyss i Skaun kommune, da vedtakene må knyttes til den enkelte elev, ref. Retten til skyss (Udir-2-2019).

Elever på 1. trinn som bor kortere enn to km fra skolen, og elever på 2.-10. trinn som bor kortere enn fire km fra skolen, kan søke om sikringsskyss. Søknaden blir behandlet av trafikksikkerhetsansvarlig i kommunen og foresatte vil motta et enkeltvedtak fra saksbehandler. 

Dersom du vil søke, ber vi om du du bruker det digitale søknadsskjemaet vårt. Søk innen 10. august.

Søknadsskjema

Vedtakene vil ha virkning fra 1. oktober 2024. Fram til da vil dagens praksis videreføres.