Allmøte om kulturminneplan for Skaun kommune

Tirsdag 12. februar kl. 18.00 på Skaun rådhus

Velkommen til allmøte om kulturminneplanen tirsdag 12. februar kl. 18.00 på Skaun rådhus.
 

Tema:

•Hvordan skal planen sikre kulturminner?
•Kan planen styrke formidling av kulturhistorie?
•Orientering om arbeidet med planen
 
Innbyggerne i Skaun ønskes som deltakere og bidragsytere. Det vil bli servering.
Vel møtt!
 
 
 
 
 
 
 
Tips en venn Skriv ut

Skjema