Du søker barnehageplass via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Her søker du også om endring av plasstype eller overføring til annen barnehage.

Søknadsportalen gjelder søknader til både kommunale og private barnehager. 

Slik søker du

Alle søknader om ny barnehageplass eller overflytting til annen barnehage i kommunen skal leveres elektronisk via søknadsportalen

Søk om barnehageplass her

Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for hovedopptaket er 01. mars. 

Suppleringsopptak foregår gjennom hele året, og ledige plasser tildeles fortløpende. Du kan få tilbud om plass i en annen barnehage enn den du har søkt om plass i. Hvis du allerede står på venteliste ved årsskiftet, trenger du ikke å søke på nytt ved neste års hovedopptak. 

Barnehageåret er fra 01. august til 31. juli.