Avlesning av vannmålere 2018

I henhold til §6 i Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer skal alle vannmålerabonnenter levere selvavlesingskort som grunnlag for avregning av gebyrene.
Skaun kommune har nå innført SMS rapportering av årets forbruk og det vil bli sendt ut SMS til hver enkelt abonnent i uke 1.

Dersom du ikke har mottatt SMS i løpet av uke 2, ber vi deg sende epost til kommunaleavg@skaun.kommune.no med følgende informasjon:

  • Telefonnummer
  • Gnr / bnr og eventuelt fnr / snr
  • Vannmålerstand

Eller registrer avlesning her.


For øvrig henviser vi til betalingsregulativet.

Siste frist for innmelding er: 13.01.2019

vannmaler
Tips en venn Skriv ut

Skjema