Mange opplever det vanskelig å komme inn på boligmarkedet, spesielt gjelder det personer som står i fare for å havne i utenforskap på grunn av ulike funksjonsnedsettelser, varige så vel som kortvarige. Skaun kommune ønsker å være frampå når det gjelder å legge til rette for at alle skal kunne ha mulighet til å velge sin boform.

Derfor inviterer vi til et møte hvordan vi sammen kan skape muligheter til å finne egnede boformer - tilpasset din situasjon.

Når: Onsdag 24. mai klokka 18.00

Hvor: Skaun rådhus

På møtet vil vi informere om alternative boformer og økonomiske ordninger som kan benyttes til din drøm om egen bolig.

Har du spørsmål, eller ønsker å melde deg på, ta kontakt med Karin Klefstad Aalmo på telefon 905 43 764 eller e-post karin.aalmo@skaun.kommune.no.