Fullstendige skattelister over alle eiendommer er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider og på rådhuset i perioden 29. februar til 21. mars. 

Les mer om eiendomsskatt her