Høring av forslag til ny forskrift om nedgravde oljetanker

Plan- og miljøutvalget i kommunen vedtok 5.6.2019 å legge ut forslag forskrift om nedgravde oljetanker på høring.
Høringsfrist 15.08.2019

Forskrift om nedgravde oljetanker Skaun kommune, Trøndelag fylke

Har du spørsmål om den nye forskriften kan du kontakte:

Bente Solem Bente.solem@skaun.kommune.no tlf. 72 86 72 44 / 930 86 709

Tips en venn Skriv ut