Hunt.jpgI oktober inviteres 260 000 trøndere i sør til å bli med i HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag. Fra 14. til 18. oktober får alle mellom 18-75 år en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen. Innbyggere som er 76 år og eldre får invitasjon i posten sammen med undersøkelsen på papir.

I Skaun kommune blir SMS med invitasjon til å delta sendt ut 17.oktober. Brev i posten til 76år+ kommer i samme uke.

Spørreskjemaet tar maks en halvtime å svare på. Det er en halvtime som kan bidra til viktig helseforskning og bedre folkehelsearbeid der du bor.

Kort om HUNT

HUNT er godt kjent for nordtrønderne. 140 000 nordtrøndere har deltatt på fire HUNT- undersøkelser siden 1984, og slik bidratt til å skape en av verdens mest betydningsfulle samlinger av helsedata om en befolkning. Det pågår en omfattende forskningsaktivitet på helse, medisinsk behandling og forebygging av sykdommer på HUNT-dataene. 

HUNT sikrer samtidig viktige forskningsdata til folkehelsearbeidet i hver enkelt kommune. HUNT gir også uvurderlig kunnskap om innbyggernes helse, som er helt nødvendig i samfunnsplanleggingen.

Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, og HUNT Forskningssenter ved NTNU som står bak denne store utvidelsen av HUNT. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag er viktige samarbeidspartnere. De vil bidra til å spre informasjon om HUNT til innbyggerne, og etablere hjelpesenter for innbyggere som trenger hjelp til å fylle ut spørreskjema.

Selve datainnsamlingen gjøres av HUNT Forskningssenter som lagrer og forvalter dataene. ­

All informasjon fra spørreundersøkelsen er konfidensiell og alle som jobber med HUNT-data har signert taushetserklæring. Data lagres i lukket dataløsning uten oppkoblingsmuligheter til internett.  Data benyttes kun til helseforskning og statistikk, og alle data blir avidentifisert før de tas i bruk.

Trenger du hjelp til å gjennomføre HUNT-undersøkelsen?

Biblioteket – det er mulig å bestille time til hjelp fra ansatte på biblioteket fra mandag 21.10.19, henvende deg i skranken på biblioteket eller ring 72 86 72 90 / 72 86 72 91.

Servicekontoret tar imot de som ønsker hjelp fra mandag 21.10.19 (uke 43), henvend deg i skranken på rådhuset eller ring 72 86 72 00.

Helsestasjonen – brukere av helsestasjonen kan få hjelp her, ring 72 86 73 54 eller henvend deg i skranken.

Voksenopplæringen vil arrangere felles orientering og sette av tid til utfylling av skjema.

Rossvollheimens  beboere får hjelp av ansatte hvis det ikke er pårørende.

Hjemmetjenesten kan formidle hjelp via Frivilligsentralen ved behov. 

Pensjonistforeningen vil organisere tid for felles utfylling av skjema.

Vekstbedriften Kapto vil være behjelpelig med utfylling av skjema.

Alle som kan hjelpe til har signert taushetserklæring.  

Du kan også kontakte HUNT sin egen hjelpetelefon 41 28 00 18 dersom

  • du har mistet brukernavn/passord
  • du ikke har fått invitasjon, men ønsker å delta (f.eks dersom du har hemmelig telefonnummer)
  • du skal hjelpe andre, men får behov for assistanse selv

Les mer

For mer informasjon: www.hunt.no/trondelag