Vi har startet arbeidet med å lage en temaplan for næring med handlingsdel. Har du innspill til tema eller andre forhold som bør omtales i næringsplanen, ønsker vi å høre fra deg. 

Innspillene sendes til postmottak@skaun.kommune.no og merkes Temaplan næring innen 15. februar 2024.

Les planprogrammet her (PDF)

Du kan også benytte deg av skjemaet under for å komme med innspill.