Vi søker etter fritidskontakter

Skaun kommune søker nye fritidskontakter. Ingen søknadsfrist – vi tar imot søknader fortløpende.

Vi søker utadvendte og ansvarsbevisste personer som har mulighet til å sette av 2‐3 timer i uken. Du må være over 18 år og i en stabil livssituasjon. Du må ha førerkort og disponere bil. Vi tilbyr muligheter til å bli kjent med nye mennesker og til å utvide din horisont. Vi er opptatt av at det skal være meningsfylt for både deg og den du er fritidskontakt for.

Som fritidskontakt hjelper du barn og voksne som av ulike årsaker trenger bistand til å delta i kultur‐ og fritidsaktiviteter, sosiale aktiviteter og samfunnslivet generelt. En fritidskontakt jobber på oppdrag for kommunen. Du trenger ingen utdanning for å bli fritidskontakt. Vi legger til grunn en vurdering av dine interessene før vi foretar koblingsmøte mellom deg og tjenestemottaker. Vi vektlegger felles interesser som et viktig punkt for å lykkes med oppdraget. Skaun kommune tilbyr godtgjøring og utgiftsdekning etter faste satser. 

Oppdragstaker har taushetsplikt og må skrive under på dette. Gjensidig oppsigelsesfrist er 14 dager. Send oss en kort beskrivelse av hvem du er og hvilke interesser du har. Din søknad blir registrert og vurdert opp mot de behov og ønsker som bruker har. Når vi har en aktuell bruker som passer til dine interesser, vil vår fritidskontaktkoordinator kalle deg inn til samtale der oppdragsavtale skrives. Videre avtales det koblingsmøte mellom tjenestemottaker og fritidskontakt. Hvis du og den du skal være fritidskontakt for "finner tonen", kan det bli et langt og meningsfylt bekjentskap.

Send skriftlig søknad eller bruk vårt elektroniske søknadskjema: Støttekontakt/Fritidskontakt - registrering Hvis noe er uklart så kan du ta kontakt med Guri Berg Rørvik på e‐post: Guri.berg.rorvik@skaun.kommune.no eller på tlf. 911 93 810 eller 72 86 73 78

Slik søker du

Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du sende søknaden elektronisk. Våre stillinger utlyses på Webcruiter. Ønsker du å søke jobb i Skaun kommune må du registrere deg og søke via Webcruiter.

I stillingsbeskrivelsen er det oppgitt en kontaktperson dersom du har spørsmål.

Reservasjon fra oppføring på offentlig søkerliste

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Normalt vil ikke reservasjon fra oppføring på offentlig søkerliste bli tatt til følge. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.