StillingSøknadsfrist      

Fritidskontakter

 

Sommervikarer i omsorgstjenesten

29.02.20

Tilkallingsvikarer i barnehagene

15.03.20

Fagansvarlig VA

03.03.20

Lærling - Barne og ungdomsarbeiderfaget

05.03.20

Vikariat - Barne og ungdomsarbeider

06.03.20

Sykepleier - Rossvollheimen

06.03.20

Fagarbeidere - Rossvollheimen

18.03.20


Skaun kommune har innført  fullelektronisk søknadsbehandling. Dette innebærer at søknader kun skal sendes inn via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuelle stilling. Her finner du lenke til elektronisk søknadsskjema

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Normalt vil ikke reservasjon fra oppføring på offentlig søkerliste bli tatt til følge. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Ledige stillinger hos NAV

Ledige stillinger på Finn.no