Hva gjør en meddommer?

En meddommer, ofte kalt lekdommer, er en person uten juridisk utdannelse som deltar i rettsaker sammen med fagdommerne. 

Det er et viktig prinsipp i det norske rettssystemet at en skal dømmes av likemenn. Som meddommer vil du bli en del av et utvalg som blir tilfeldig trukket ut til å delta i straffesaker i lagmannsretten og tingretten. 

Jordskifteretten har egne meddommere.

Som meddommer stiller du i rettsalen på lik linje som fagdommer.

Les mer om rollen her

Hva gjør et skjønnsmedlem?

Skjønnsmedlemmer deltar i saker som krever bruk av skjønn. Dette er typisk saker i forbindelse med ekspropriasjon, og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade.  

Som skjønnsmedlemmer deltar du både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten. Valgutvalget og Kommunestyret i kommunen legger fram forslag om kandidater.

Les mer om rollen som skjønnsmedlem her

Hvem kan bli meddommere og skjønnsmedlemmer?

For å bli meddommer eller skjønnsmedlem gjelder disse kravene:

  • Du må snakke og forstå norsk, og elles være personlig egnet til oppgaven.
  • Du må ha fylt 21 år. 
  • For å bli meddommer må du være under 70 år på tidspunktet du ble valgt.
  • For skjønnsmedlemmer er det ingen øvre aldersgrense.
  • Du kan ikke være fradømt stemmeretten.
  • Du kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene.
  • Du må stå innført i folkeregisteret som bosatt i Skaun kommune når valget blir gjennomført.
  • Du må være norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene.
  • Du kan ikke være dømt for visse straffbare forhold.

Hvem som kan bli meddommere er regulert i domstollovens kapittel 4. Skjønnsmedlemmer er regulert i skjønnsprosessloven §14.

Hvordan kan jeg søke?

Du søker ved å fylle ut skjemaet under. 

Søk om å bli meddommer her

Neste valg skal skje innen 1. juli 2024, og du velges til en periode på fire år. Du er hjertelig velkommen til å søke også midt i en periode, i tilfelle vi må ha nye meddommere før neste valg. Vi vil ta kontakt med deg om det er aktuelt med flere meddommere enn det antallet det er behov for, og som blir lagt fram av Valgutvalget.