Hva gjør en meddommer?

En meddommer, ofte kalt lekdommer, er en person uten juridisk utdannelse som deltar i rettsaker sammen med fagdommerne. 

Det er et viktig prinsipp i det norske rettssystemet at en skal dømmes av likemenn. Som meddommer vil du bli en del av et utvalg som blir tilfeldig trukket ut til å delta i straffesaker i lagmannsretten og tingretten. 

Jordskifteretten har egne meddommere.

Som meddommer stiller du i rettsalen på lik linje som fagdommer.

Les mer om rollen her

Hva gjør et skjønnsmedlem?

Skjønnsmedlemmer deltar i saker som krever bruk av skjønn. Dette er typisk saker i forbindelse med ekspropriasjon, og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade.  

Som skjønnsmedlemmer deltar du både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten.

Les mer om rollen som skjønsmedlem her

Hvem kan bli meddommere og skjønnsmedlemmer?

For å bli meddommer eller skjønnsmedlem gjelder disse kravene:

  • Du må snakke og forstå norsk, og elles være personlig egnet til oppgaven.
  • Du må ha fylt 21 år. 
  • For å bli meddommer må du være under 70 år på tidspunktet du ble valgt.
  • For skjønnsmedlemmer er det ingen øvre aldersgrense.
  • Du kan ikke være fradømt stemmeretten.
  • Du kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene.
  • Du må stå innført i folkeregisteret som bosatt i Skaun kommune når valget blir gjennomført.
  • Du må være norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene.
  • Du kan ikke være dømt for visse straffbare forhold.

Hvem som kan bli meddommere er regulert i domstollovens kapittel 4. Skjønnsmedlemmer er regulert i skjønnsprosessloven §14.

Hvordan kan jeg søke?

Du søker ved å fylle ut skjemaet under. 

Søk om å bli meddommer eller skjønnsmedlem her

Neste valg skal skje innen 1. juli 2024, og du velges til en periode på fire år. Du er hjertelig velkommen til å søke også midt i en periode, i tilfelle vi må ha nye meddommere eller skjønnsmedlemmer før neste valg.