Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 27
04
12
Arbeidsmiljøutvalget 12
05
15
01
Forhandlingsutvalg for fast eiendom 27
07
04
Formannskapet 22
27
16
26
16
07
04
27
12
12
26
Helse, oppvekst og kulturutvalget 21
25
28
02
25
09
29
17
Klagenemnda 04
11
26
Kommunestyret 06
05
02
14
11
10
22
30
10
Plan og miljøutvalget 21
25
28
02
25
29
12
17
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 04
18
08
02
24
Skaun eldreråd 04
18
08
24
Skaun ungdomsråd 29
25
10
09
05
09
Skaun valgstyre 26
Valgutvalget 16
06