Kriterier
- Aldersgruppe 13 - 19 år
- Mottaker av stipendet må bo eller ha tilknytning til Skaun kommune
- Deles ut i kategorien musikk
- Søknadsfrist 1. oktober
- Utdeling i januar

- Kr. 10 000,-
- Det skal gis tilbakemelding på hva stipendet er benyttet til, evt. planer for bruk av midlene