Dokumenter:

Bestemmelser
Geoteknisk notat
Geoteknisk rapport
Planbeskrivelse
Plankart
ROS-analyse
Saksfremlegg
Skredfarevurdering
Støyutredning

 

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7538 BØRSA

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no.

Merknader må sendes inn i høringsperioden: 12.05.20 – 30.06.20