I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok plan- og miljøutvalget i Skaun kommune den 25.08.2020, sak nr. 21/20, å legge forslag til reguleringsplan Sanna Østre ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumenter:

Bestemmelser

Innkomne merknader med tilsvar

Redegjørelse

Geoteknisk rapport

Planbeskrivelse

ROS

Illustrasjonamateriale

Plankart

Støyrapport

Saksprotokoll

Saksfremlegg

 

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7538 BØRSA

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no.

 

Merknader må sendes inn i høringsperioden 31.08.20 – 12.10.20.