Generell informasjon

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus) (FHI)

Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg:

https://koronasjekk.no/

 Informasjonsfilm som er laget for barn og unge:

https://youtu.be/v1W249tl1vA

Innbyggertelefoner

Telefonlinje for barn og unge

Telefon 900 17 381 er betjent av helsesykepleier og er åpen alle hverdager fra 08.00 til 15.30. Ingen spørsmål er dumme og husk at vi har taushetsplikt.

Kommunens informasjonstelefon

Telefon 900 17 381 er åpen fra 08.00 til 15.30 på hverdager. Der kan du snakke med helsesykepleier om generelle spørsmål om koronasituasjonen. Henvendelser vil bli besvart så raskt som mulig.

Vi gjør oppmerksom på at henvendelser knyttet til egen helsesituasjon ikke skal gå til disse tjenestene. Har du mistanke om at du kan være smittet, ta kontakt med koronatelefonen 72 86 74 19 eller 477 19 457 (hverdager kl. 08.00 - 15.30) eller legevakt 116 117 kveld og helg.

Folkehelsetjenesten

Vi minner også om at du kan ringe Folkehelsetjenestens informasjonstelefon på 815 55 015

Hva gjør du hvis du mistenker at du er smittet av korona?

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Koronatelefonen i Skaun er betjent i Skaun legekontors åpningstid tlf. 72 86 74 19 eller 477 19 457. For å lette arbeidet ved legekontoret oppfordrer vi til å ta kontakt ved å skrive en melding under timebestilling (tilstand og kontaktinformasjon) på nettsiden www.skaunlegekontor.no

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Dersom du opplever symptomer på luftveisinfeksjon oppfordres du til å melde fra på følgende side til folkehelseinstituttet:
Denne rapportering har til hensikt å få en oversikt over personer med luftveisinfeksjoner i Norge, de rapporterer ikke tilbake eller setter deg i kontakt med helsevesenet. 
Hvis du er alvorlig syk og trenger legehjelp skal du fortsatt kontakte lege/legevakten.  

Kriterier for testing av korona

Legens retningslinjer er som følger:

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

Besøk på sykehjem og institusjoner

Rossvollheimen helse- og omsorgssenter er stengt for besøkende. Rossvollheimen er kun åpent for ansatte og pårørende etter avtale.

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser vil på grunn av høy alder og andre sykdommer ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av korona.

Skaun helsestasjon og skolehelsetjeneste

Skaun helsestasjon følger helsemyndighetenes anbefalinger om å reduserer aktiviteten med tanke på faste konsultasjoner. Alle svangerskapskontroller utgår med mindre særskilt avtale med jordmor er gjort. Hjemmebesøk av nyfødt barn erstattes med vektkontroll på helsestasjonen. Dette gjelder både av jordmor og helsesykepleier. Vi er ellers pålagt å prioritere å følge opp barnevaksinasjonsprogrammet. Det vil si vaksine og legeundersøkelse på 6-ukerkotrollen, 3-mndkontrollen, 5-mnd kontrollen, 1-årskontrollen og 15-mndkontrollen.

Vi ønsker å redusere pågangen av besøkende, men ta gjerne kontakt med oss på telefon for råd og veiledning. Vi ønsker at barnet følges av en forelder og at søsken ikke blir med.

Helsesykepleierne i skolehelsetjenesten er tilgjengelige på e-post og telefon. Øvrig oppfølging utgår som følge av at skolene nå er stengt. Vi ber som før om at dere ikke møter til avtale ved tegn til sykdom hos enten foreldre eller barn.

Alle tiltakene gjøres for å hindre koronasmitte og for å ta vare på de mest sårbare rundt oss.

Helsestasjonen for ungdom

Helsestasjon for ungdom er stengt, men at vi er behjelpelig med å skaffe prevensjon. Ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 72 86 73 54

Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder til og med 13. april. Tiltakene kan bli forlenget.

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Informasjon - barnevernstjenesten

Barneverntjenesten i Skaun inngår fra i et interkommunalt samarbeid med Melhus kommune. Barneverntjenesten har kontorsted i Melhus rådhus.

På bakgrunn av tiltak knyttet til bekjempelse av korona har barneverntjenesten i Melhus og Skaun redusert drift. Rådhuset er stengt for all møtevirksomhet. All ekstern møtevirksomhet som ikke er helt nødvendig avlyses. Barn og ungdom med umiddelbart behov for hjelp vil prioriteres. Øvrig saksbehandling vil ikke ivaretas frem til kontoret er tilbake i ordinær drift.

Ved henvendelser som haster send mail til barneverntjenestens postmottak: post.barnevernet@melhus.kommune.no eller ring tlf: 476 25 201 (sentralbord barnevern) eller 904 12 643 (bekymringstelefon barnevern). Ved behov for akutt utenfor ordinær arbeidstid kontaktes barnevernvakta i Trondheim på tlf. 902 87 037.  

Fysio- og ergoterapitjenesten

Treningsalen ved Fysio- og ergoterapiavdelingen holdes stengt inntil videre. Alle gruppetilbud og fysiske konsultasjoner er avlyst. Det er unntak for brukere med behov for helt nødvendig helsehjelp. Fysio- og ergoterapeutene er fortsatt på jobb og bistår gjerne med veiledning over telefon. Det jobbes med å få på plass løsning for videokonsultasjoner. Vi beklager at vi ikke kan tilby optimale tjenester i dagens situasjon, men vi hører gjerne fra dere på telefon.

Ta kontakt med din fysio- eller ergoterapeut, eventuelt fagleder på telefon 941 31 726

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Trenger du hjelp til å handle?

På nettsiden til Skaun frivilligsentral finner du  informasjon om hvilke muligheter som finnes for å få hjelp til å handle mat, basisvarer og apotekvarer.

Artikkelsamling

Det publiseres stadig nye oppdateringer - innhold i eldre saker kan være utdatert. 

Informasjon om idrettsanlegg og idrettsaktivitet i Skaun kommune (06.04.20)

Nytt positivt prøvesvar på korona i Skaun (03.04.20)

Godt dovett - tiss, bæsj og dopapir er alt som skal i do! (02.04.20)

Mange innbyggere i Skaun er i risikogrupper (01.04.20)

Har du behov for forskudd på dagpenger? (publisert 01.04.20)

Kan vi reise på påskeferie til familie og venner i år? (publisert 31.03.20)

Legevakt for kommunene i Orkdalsregionen (publisert 29.03.20)

Arbeidet med å følge opp sårbare barn og unge - Skaun ber om faglige innspill fra professor på NTNU Bente Heggem Kojan (publisert 27.03.20)

Endringer i kollektivtrafikken fra 30. mars (publisert 26.03.20)

Nytt positivt prøvesvar på korona i Skaun (publisert 26.03.20)

Oppdatert informasjon til foreldre/foresatte i barnehagene i Skaun (publisert 25.03.20)

Litt, mye eller helt avstand? (publisert 25.03)

God tur ut i friluft, men hold avstand og følg rådene fra Folkehelseinstituttet (publisert 25.03.20)

Reduksjon av tjenestetilbudet til Hjemmetjenesten (publisert 25.03.20)

Informasjon fra Skaun legekontor (publisert 24.03.20)

Tannhelsetjenesten utfører nå kun akuttbehandling (publisert 24.03.20)

Oppdatert informasjon til foresatte i skoler i Skaun kommune (publisert 24.03.20)

Avfallshåndtering og koronasmitte (publisert 24.03.20)

Vil du bidra med å sy stellefrakker til Hjemmetjenesten? (publisert 23.03.20)

Trygge råd til foreldre i koronahverdagen (publisert 23.03.20)

Endinger i kollektivtrafikken (publisert 23.03.20)

Nytt positivt prøvesvar (publisert 23.03.20)

Bor du sammen med en som jobber i helsevesenet? (publisert 23.03.20)

Hilsen fra ordfører Gunn I. Stokke (publisert 20.03.20)

Nytt positivt prøvesvar (publisert 20.03.20)

Påvist positivt prøvesvar i Skaun (publiset 19.03.20)

Koronafast hjemme med tomt kjøleskap? (publisert 19.03.20)

Oppdatert informasjon til foresatte i skoler (publisert 18.03.20)

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO (publisert 18.03.20)

Informasjon fra Fysio- og ergoterapeutavdelingen i Skaun (publisert 17.03.20)

Kartlegging av ressurser for frivillig innsats i Skaun (publisert 17.03.20)

Skaun kommune innfører ikke egne karantinebestemmelser (publisert 17.03.20)

Forbud mot bruk av hytte/fritidseiendom (publisert 16.03.20)

Startlån og foreldrebetaling (publisert 16.03.20)

Rådhuset, Hjemmetjenestens kontor og NAV er stengt for besøkende (publisert 13.03.20)

Barnehager og skoler stenger fra fredag 13. mars til 26. mars (publisert 12.03.20)

 

Skjermbilde23.PNG