Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 03
17
Forhandlingsutvalg for fast eiendom 31
06
Formannskapet 27
03
31
05
02
01
06
08
17
29
Helse, oppvekst og kulturutvalget 25
01
29
03
08
30
04
15
Klagenemnda
Kommunestyret 10
17
21
19
21
15
27
13
Plan og miljøutvalget 26
02
30
04
08
31
05
16
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 08
10
07
23
Skaun eldreråd 08
10
06
22
Skaun ungdomsråd 09
30
Skaun valgstyre