Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 18
03
11
Formannskapet 21
29
02
10
18
25
29
20
03
26
07
11
25
Helse, oppvekst og kulturutvalget 19
16
27
01
24
28
16
Kommunestyret 04
15
11
15
12
10
16
28
09
Plan og miljøutvalget 19
16
27
02
25
29
17
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 02
04
21
23
Skaun eldreråd 02
04
21
23
Skaun ungdomsråd 03
14
09
15
27
08