Regional kreftkoordinator i Orkdalsregionen 2019

Liv Ågot Hågensen er regional kreftkoordinator kommunene Hemne, Rindal, Surnadal, Frøya, Rennebu og Skaun

Liv Ågot HågensenLiv Ågot Hågensen er regional kreftkoordinator for kommunene Hemne, Rindal, Surnadal, Frøya, Rennebu og Skaun. Kommunene samarbeider om en regional kreftkoordinator i 60 % stilling. Kreftkoordinator er ute i den enkelte kommune x 1/ mnd. Hun møter da lokale kreftkoordinatorer og ledere og legger opp dagene etter ønske fra den enkelte kommune. Oppgavene varierer fra undervisning og fagutvikling, systemarbeid, erfaringsutveksling og pasientbesøk. Vårt mål er å bidra slik at hver enkelt kreftpasient og hans pårørende opplever best mulig oppfølging og livskvalitet i hele pasientforløpet.

Kreftkoordinator er tilgjengelig på telefon for alle innbyggere i overnevnte kommuner. Kontaktinformasjon nederst på siden.

I tillegg har Liv Ågot Hågensen 20% prosjektansettelse som koordinator av kreftnettverket i Orkdalsregionen; et fagnettverk bestående av helsepersonell fra 11 kommuner i regionen. Følgende kommune i Orkdalsregionen samarbeider om denne stillingen:

Orkdal, Meldal, Snillfjord, Agdenes, Hitra, Frøya, Hemne, Rennebu, Rindal, Surnadal og Skaun. Formålet med stillingen er å lede kompetansenettverket og å være pådriver og ansvarlig for fagdare i kommunene.
 

Hva er en kreftkoordinator?

  • Kreftkoordinator skal i samarbeid med den enkelte kommune koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Kreftkoordinator skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende. Videreformidler kontakt med ressurssykepleier innen kreft i den enkelte kommune
  • Kreftkoordinator skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene på tvers av tjenesteområder
  • Kreftkoordinator skal bidra til tverrfaglig koordinering og samarbeid i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten

Som regional kreftkoordinator vil mye av arbeidet bestå i et «sørge-for-ansvar», en koordinering av kreftomsorgsarbeidet gjennom og via de ressursene som finnes i kommunene.
 

Kontaktinformasjon:

E- post: liv.agot.hagensen@skaun.kommune.no    

Tlf:  930 41 176/ 72 86 72 72 (kl. 08.00- 16.00)

Tips en venn Skriv ut

Skjema