Registrering av stikkrenner

I sommer vil vi registrere stikkrenner langs mange av vegene i kommunen. Dette gjelder primært fylkesveger og kommunale veger, men noen private veger vil også inngå i prosjektet.

Registreringen er en del av et kvalitetsløft for datagrunnlaget for vannveger i kommunen, som vi jobber med ved Teknisk kontor.

Ser du disse to «fargeklattene» langs vegen så er det dette arbeidet som pågår, senk farten og passer med god avstand om du kommer kjørende.

IMG_20190626_104456.jpg

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema