Disse sakene skal opp til behandling

Politiske saker

 • PS 12/24 Orientering ved kommunedirektøren - Kommunestyret 19.03.24
 • PS 13/24 Rullering av tiltaksliste fra vedtatt trafikksikkerhetsplan 2024-2028
 • PS 14/24 Boligsosial handlingsplan 2024-2027
 • PS 15/24 Mindre endring i Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune 2023-2027
 • PS 16/24 Publisering av forslag til Temaplan for kultur 2024-2028 - Høring
 • PS 17/24 Alternativer for etablering av nytt oppvekstsenter på Venn
 • PS 18/24 Vedtakskontroll - del 1 2024
 • PS 19/24 Sak fra kontrollutvalget til behandling i kommunestyret - integrering og bosetting av flyktninger
 • PS 20/24 Sak fra kontrollutvalget til behandling i kommunestyret - årsmelding
 • PS 21/24 Årsrapport finans 2023

Referatsaker

 • RS 12/24 Frist for innmelding av saker - Mølletoppen 1
 • RS 13/24 Innkalling til årsmøte i Krokuslia Velforening - Negardsgjerdet 50
 • RS 14/24 Protokoll - møte 30.01.2024 Trondheimsregionens friluftsråd
 • RS 15/24 Innkalling til region- og årsmøte for Norge digitalt Trøndelag 2024
 • RS 16/24 Beboerportal - Sameiet Mølletoppen 1
 • RS 17/24 Årsmøte for Revisjon Midt-Norge SA 22.04.24
 • RS 18/24 Representantskapsmøte i Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 2024
 • RS 19/24 Bevillingsperiode - bevilling av salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent
 • RS 20/24 Informasjon og invitasjon til medlemskap i Norske kjernekraftkommuner
 • RS 21/24 Møteprotokoll - Eldrerådet i Trøndelag fylkeskommune 01.02.2024
 • RS 22/24 Tidspunkt for møte i representantskapet i Konsek Trøndelag IKS
 • RS 23/24 Invitasjon til ordinært årsmøte 2024 - Sameiet Mølletoppen 1
 • RS 24/24 Valg av ny styreleder - Sameiet Naustgjerdet
 • RS 25/24 Invitasjon til kontrollutvalgets møte 24.04.2024 i Konsek Trøndelag IKS - administrativt nivå
 • RS 26/24 Invitasjon til kontrollutvalgets møte 24.04.2024 i Konsek Trøndelag IKS - politisk nivå 2
 • RS 27/24 Invitasjon til kontrollutvalgets møte 24.04.2024 i Konsek Trøndelag IKS (andre)
 • RS 28/24 Invitasjon til møte i representantskapet i Midt-Norge 110-Sentral IKS 24.04.2024
 • RS 29/24 Signert protokoll etter årsmøte 05.03.2024 - Sameiet Naustgjerdet
 • RS 30/24 Informasjon om publisering av folkehelseprofiler for kommuner og bydeler

Følg møtet

Kommunestyremøtene er åpne for publikum.

Du kan også følge møtet på KommuneTv.