Hvorfor brøytes snø inn på privat eiendom?

Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier. Det imidlertid trangt om plassen og det er mange hensyn å ta. Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres først.

Det er svært kostbart og lite miljøvennlig å kjøre bort den brøytede snøen. I boligområdene må det hovedsakelig brøytes eller freses ut av vegen. Alternativet til å brøyte inn på privat grunn er å brøyte inn mot kanten av kjørebanen, noe som vil medføre trangere kjørebaner og redusert framkommelighet. Dette alternativet er ikke gunstig for noen, heller ikke for grunneierne langs veien.

Er det lov å ha snø fra vegen inn på privat eiendom?

At snø kommer inn på privat eiendom som følge av brøyting av offentlig vei, er i all hovedsak noe du må tåle, i følge nabolovens bestemmelser. Unntaket er hvis brøytingen foregår på en uforsvarlig og lite hensynsmessig måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall sier naboloven at denne tålegrensen kan utvides. Det vil si at jo mer snø som flyttes og fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting.

Snø som kommer inn i hager og innkjørsler kan inneholde strøsand eller vegsalt, det er også innenfor tålegrensen etter naboloven.

Kan vi legge snøen ut i vegen igjen?

Det er huseier som har ansvaret for å fjerne snø som blir lagt igjen ved private avkjøringer etter brøyting. Snø fra private avkjøringer og gårdsplasser skal lagres på egen eiendom. Blir snøen flyttet tilbake til veibanen, vil den skape problemer og vanskelige forhold for de som ferdes på vegen.

Må dere fylle søppelskuret med snø når dere brøyter?

Der det kjøres med plog må man regne med å få snø inn i søppelskuret. For å unngå dette anbefaler vi at søppelskur settes på høyre side, sett fra gata, i innkjøringen med åpning mot innkjøring. Da vil snøspruten treffe baksiden av skuret.

"Her er det ikke brøytet i vinter!"

Denne påstanden får vi rett som det er. Alle kommunale veger og gater blir brøytet. Hovedregelen er at vi skal begynne brøyting ved 10 cm snø, men vi vet det kan bli avvik. 

Noen veger er samleveger og har derfor større trafikkavvikling. I noen tilfeller er de også busstrasé. Disse vegene må brøytes og strøs før rene boligveger. 

Brøytingen skjer ofte på natten av hensyn til trafikkavviklingen. Starter det å snø på morgenkvisten, må du ikke regne med at det er brøytet over alt til du skal på jobb. Kanskje har det også kommet nye 8 cm før man kommer hjem igjen. Det brøytes kontinuerlig til vi har brøytet ferdig ruta. 

Gjennomføringstiden for en brøyterunde varierer etter størrelsen på runden. Hindringer i veibanen, som for eksempel biler som står i vegen og vegetasjon som henger ut i vegbanen, kan også medføre at det ikke blir brøytet. Det er viktig at brøytemannskapet kommer seg fram uten risiko for å påføre eget eller andres utstyr skade. Noen ganger er det heller ikke behov for at det brøytes i din boliggate.

Hvorfor brøytes ikke innkjørsler fra den kommunale vegen og innover? 

Ved å gjøre det slik vi gjøre det, havner snøhaugen vekk fra frisiktstrekanten. Du får bedre sikt når du skal ut på vegen, og brøytemannskapet ser det de må ta hensyn til i god tid, som for eksempel parkerte biler, unger og dyr. 

Noen tips og oppfordringer

 • Pass på ungene, vi har forståelse for at de synes det er spennende med store maskiner og blinklys, men med høye brøytekanter er det ikke like lett å se dem på langt hold.
 • Når det er høye brøytekanter trenger snøplogen ha litt fart (25-30 km/t) for å kunne kaste snøen opp. Står folk eller biler parkert helt inn til vegen, blir vi nødt til å senke farten. Det medfører at plogen ikke klarer å kaste opp snøen, men vil tømme seg i innkjøringen.
 • Ikke parker bilen i vegkanten, da det sinker jobben brøytesjåføren gjør.
 • Er du ute og går, gå over til høyre side av vegen. 
 • Ikke gå oppå brøytekanten når snøplogen kommer, da unngår du snøspruten.
 • Vis hensyn og slipp brøytemannskapet fram. Husk at de er på vegen for deg.
 • Ta de forhåndsreglene man må ta i Norge og vær forberedt på føreforholdene enten du er gående, syklende eller kjørende.
 • Respekter skiltingen.
 • Du må selv brøyte inn til egen eiendom.
 • Husk at været noen ganger også kan være en utfordring for vår del og kan gjøre det vanskelig å innfri deres forventninger til oss.
 • Aksepter at det freses snø inn på privat eiendom.