7. mars 2024 behandlet Helse-, oppvekst- og kulturutvalget nye vedtekter for SFO (sak 14/2024) og nye vedtekter for barnehage (sak 10/2024).

Vedtektene for SFO er sendt til FAU i skolene i kommunen, og de for barnehage er sendt til SU i barnehagene. Begge er sendt til kommunalt foreldreutvalg. Etter høringen legges vedtektene fram til politisk behandling i kommunestyret 14. mai.

 

Innspill

Innspill/høringssvar sendes postmottak@skaun.kommune.no innen 3. mai.

 

Dokumenter