Vannforsyningsledning til Buvika skal oppdimensjoneres i «flaskehalsen» i Trøvegen for å sikre tilstrekkelig kapasitet på drikkevann og brannslukkevann, og legge til rette for videre utbygging i Buvika. Videre skal kommunalt vann- og avløpsnett i Finnmyrvegen skiftes ut.

Det vil avholdes et digitalt folkemøte med berørte grunneiere i forbindelse med prosjektet, hvor man overordnet vil informere om hvordan dette vil påvirke grunneierne. Grunneierne har mottatt en SMS med invitasjon til folkemøtet.

Møtet vil foregå i teams, men du trenger ikke å ha programmet på mobilen/PC-en din for å delta. Du kommer inn i møtet som tilhører uten lyd eller bilde, og kan skrive inn spørsmål og innspill i chat. 

Klikk her for å komme til møtet tirsdag 11. mai kl. 18.00

Klikk her for å komme til hovedsiden om vann- og avløpsarbeidene på Ilhaugen, Buvika