Dersom din husholdning har lav inntekt, kan du søke om redusert foreldrebetaling i barnehagen.

Fra 01. august 2022 må deres samlede brutto årsinntekt være lavere enn 559 167 kroner for at dere skal ha rett på redusert betaling. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Redusert foreldrebetaling må søkes om hvert barnehageår. For å sikre at betalingen er redusert fra oppstart av det nye barnehageåret, må du søke innen 15. august.

 

Hvis din husholdning har en samlet bruttoinntekt lavere enn 598 825 kroner i året, får dere også automatisk gratis kjernetid for barnehagebarn som er to år eller eldre. Gratis kjernetid er 20 timer i uken.

Les mer om nasjonale bestemmelser om foreldrebetaling her.