Hvis du er leder for et lag eller en organisasjon, kan du søke om tilskudd fra kommunen.

Dette er en stønadsordning for lag og organisasjoner som er åpne for alle kommunens innbyggere, og drives etter vanlige, demokratiske prinsipper og retningslinjer for lagsvirksomhet. Lukkede organisasjoner eller organisasjoner som har som hovedoppgave å ivareta yrkes- eller næringsinteresser, faller utenfor stønadsordningen.

Fullstendig oversikt over retningslinjer

Nedenfor finner du aktuelle skjema for å søke om tilskudd.

Andre aktuelle tilskuddsordninger

Gjensidigestiftelsen - folkehelse (ulike satsingsområder hvert år)

Sparebank1 SMN - samfunnsutbytte/koronadugnad/kulturfond  

Norsk kulturråd - kunst og kultur

Adolf Øiens fond - allmennyttige formål

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse - allmennyttige formål

Torstein Erbos gavefond - allmennyttige formål, herunder også støtte til forskning, kunst og vitenskap

Investeringer i kultursektoren

Kulturtilskudd - inntil kr 25 000,- (løpende frist!)/ inntil kr 250 000,-

Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse - frist 1. februar

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende aktivitet - frist 1. februar