Viggja barnehage er en del av Viggja oppvekstsenter, sammen med skolen og SFO.

Barnehagen består av én avdeling. Hos oss er det søskengruppe, dvs. barn fra 1-5 år som er sammen. Vi har flott beliggenhet, med sjøen og skogen som nærmeste nabo. Dette gjør at vi har mange forskjellige turmuligheter i nærmiljøet vårt, og vi har stor fokus på turer og utelek. I tillegg har vi fokus på:

  • Språk og tidlig innsats  
  • Vennskap og sosial kompetanse
  • Barns medvirkning  

Læring gjennom lek står i sentrum, og glede og humor skal prege dagene hos oss!