Børsa barnehage - et godt sted å være!

Hos oss har vi fokus på blant annet:

  • Se, bry oss om og ta vare på hverandre
  • Barnas interesser og lysten til å utforske som utgangspunkt for et variert leke- og læringsmiljø
  • Ulike og sammen, respekt, hverdagsglede og gode opplevelser
  • Primærkontaktsystemet, sikre trygg tilknytning og at alle barn blir forstått og inkludert

Avdelinger

Børsa sentrum

Kattakleiva 908 03 236
Rundenget 907 70 891
Hårråhaugen 908 12 451
Smørhatten 908 14 346
Lauvstakken 907 78 608
Ulvdalen 906 15 694

Lyngbakken

Hølberget 974 82 108
Orrmyra 975 88 634