Oterhaugen barnehage består av fire avdelinger, og er plassert på Havenget i Buvika. 

I Oterhaugen barnehage har vi tilsatt kjøkkenassistent som tilbereder sunne og varierte måltider i henhold til helsedirektoratets retningslinjer. Hver uke serverer vi brødmåltid, varmmåltid, havregrøt og havrelapper. I tillegg serverer vi frokost og fruktmåltid alle dager.

Vi har stort fokus på at barnehagen skal være et trygt og godt sted for barna, og ved hjelp av kompetente medarbeidere legger vi til rette for lek og læring i samspill med hverandre.

Våre verdier

Inkludering

For oss er inkludering blant annet å ha respekt for hverandre, å være profesjonell, vise toleranse og framsnakke hverandre. Dette ønsker vi å få til gjennom god og åpen kommunikasjon.

 

Trygghet

Er et grunnleggende behov for små barn. Stabilitet og forutsigbarhet skaper trygghet for både barn og voksne. For oss er trygghet blant annet at alle skal ha omsorgsfulle relasjoner, fleksibilitet, tilstedeværende voksne, utvikling og mestringsfølelse og tydelige grenser og rammer.

 

Humor

Er en viktig del av hverdagen. Dette gjelder både i møte med barn og voksne. Vi ønsker at hverdagen skal være preget av god og åpen kommunikasjon. Bruk av humor skal være en naturlig del av vår kommunikasjon. For oss er humor bl.a glade og lekende barn og voksne, trivsel og tillit, å være rause med hverandre.