Venn barnehage er en del av Venn oppvekstsenter, som sammen med oss består av skole og SFO.

Vår visjon er å skape en barnehage der lek og humor skaper vennskap. Leken er kjernen i barnehagetilbudet vårt. Leken har egenverdi i seg selv, samtidig som vi driver utforskende pedagogikk, der vårt landlige nærmiljø, barnas interesser, undringer og oppdagelser i hverdagen preger vår utforskertrang sammen med barna.

Årsplan for avdeling Kjerkbakken 2022-2023
Årsplan for avdeling Hårråkåsen 2022-2023
Virksomhetsplan 2021-2024