Formannskapet i Trondheim kommune vedtok det tirsdag 17. november. Dette gjelder alle reiser i Trondheim, samt for alle som reiser til og fra byen. Påbudet gjelder også utenom rushtiden når du ikke greier å holde minst én meters avstand. Les mer om det på atb.no

Dette er reglene: 

  • Påbud om bruk av munnbind ved buss, herunder regionbuss og flybuss, samt trikk og båt
  • Påbudet gjelder gjelder hverdager mellom kl. 07.00 og 09.00 samt mellom kl. 14.00 og 17.00, og ellers når passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til hverandre 
  • Påbudet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
  • Påbud om bruk av munnbind for sjåfører og passasjerer i drosje. Kravet gjelder ikke barn 12 år og yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind