Alle som vil forhandle, kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). 

Mattilsynet har lansert et e-læringskurs slik at det skal være mulig å ta fornyingskurset og avsluttende oppgave via internett. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag tilbyr autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmidler. 

Les mer på Statsforvalteren i Trøndelag sin hjemmeside