Du søker om erstatning til kommunen din. Ordningen gjelder betydelig svikt i plante- eller honningproduksjon det ikke er mulig å sikre seg mot. 

Det er viktig at du melder ifra til kommunen tidlig, slik at kommunen har mulighet til å bekrefte at skaden er klimabetinget. Det vil ellers være opp til søker å dokumentere dette, noe som kan være vanskelig i ettertid. Ta gjerne bilder.

Det er også viktig at søker sammen med representant for kommunen får målt opp avlinga så raskt som mulig, og helst før innefôringa starter. 

  • Spørsmål om ordningen rettes til kommunen. 
  • Skader skal varsles til kommunen så tidlig som mulig.  
  • Søknad om erstatning sendes til kommunen innen 31. oktober. 
  • Søknadsskjema og informasjon om elektronisk søknad finnes på nettsiden til Landbruksdirekoratet Erstatning klimabetingede skader

Se for øvrig www.fylkesmannen.no.

Mer informasjon finner du på www.landbruksdirektoratet.no.