På pressekonferanse 7. april ble regjeringens beslutning om åpning av barnehage og SFO offentliggjort. Barnehagene vil kunne åpne 20. april, og senest 27. april.

For barnehagene i Skaun gjelder dette:

  • Åpning av barnehagene skjer 22. april 2020

  • Åpningstid pr. dag vil være 08.00 – 15.30

  • Foreldre/foresatte vil bli kontaktet av barnehagen for å avtale oppstart

Nærmere informasjon om hvordan din barnehage jobber med oppstart og smittevern vil komme som egen info fra din barnehage.

Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og i verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

Det er trygt for barn å gå i barnehagen

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask

  • Ha godt renhold i barnehagen

  • Vaske leker jevnlig

  • Være ekstra mye ute med barna i tiden framover

  • Ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte
     

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Har barnet ditt har symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.

Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha uteklær når de møter i barnehagen.

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt trenger en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 

Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

Foreldrebetaling

Kunnskapsdepartementet har i forskrift vedtatt at det vil innføres ordinær foreldrebetaling fra 14. april. Selv om forskriften sier at det skal kreves betaling for tilbudet som benyttes fra 14. april og fram til ordinær åpning, kommer ikke Skaun kommune til å fakturere for plass i barnehagen for denne perioden. Fakturering av opphold vil gjenopptas fra og med 22. april. Faktura blir sendt ut med frist 20. mai.

Vi ønsker alle velkommen tilbake til barnehagen og vi er sikker på at vi sammen kan skape en trygg og god oppstart for alle.