Vaksinerer barneskolebarn fra neste uke

Vaksinasjonsprogrammet mot covid-19 i Skaun har begynt vaksinering av barn ned til 12 år, og gjennomførte sist onsdag massevaksinasjon av elever ved Skaun ungdomsskole i skoletiden.

Vi vil nå tilby vaksine til barn i 7. trinn som har fylt 12 år. Disse er fordelt på flere ulike barneskoler, og vaksinering vil derfor tilbys etter skoletid for disse elevene. Alle elever vil motta en innkalling til vaksinasjon gjennom foresattes konto i helsenorge.no. Innkallingen må bekreftes, så det er viktig at foresatte har satt opp sin bruker på helsenorge, slik at de kan motta varsler fra helseaktører.

Vaksinering vil være fordelt ut over disse dagene:

Onsdag 22. september kl. 15.00 - 18.00 for Viggja, Venn og Børsa barneskoler

Onsdag 29. september kl. 15.00 - 16.00 for Buvik og Jåren/Råbyda barneskoler.

Samtykkeskjema og egenerklæringsskjema må medbringes til vaksinasjon

Alle som har fylt 12 år kan få koronavaksine, det vil si at de som ikke har fylt 12 enda men gjør det i løpet av året, vil motta tilbud ut over høsten.

Koronavaksine til barn forutsetter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret til barnet. Ved delt foreldreansvar kreves det samtykke fra begge foreldre. Når barnet kommer til vaksinering må de derfor ha med seg ferdig utfylt samtykkeskjema fra foreldre/foresatte med foreldreomsorg, og ferdig utfylt egenerklæringsskjema.

Samtykkeskjema for foresatte

Egenerklæringsskjema

De som ikke ønsker vaksine, kan avslå vaksineinnkallingen i helsenorge.