Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper (Trygg hjemme)

Samarbeidsmuligheter mellom kommunale tjenesteytere

Oppdraget er en oppfølging av NOU 2012: 4 Trygg hjemme - Brannsikkerhet for utsatte grupper (heretter kalt Trygg hjemme)

Sikkerheten til grupper som har en høyere risiko for å omkomme i brann. Dette risikobildet er uendret. Brannstatistikken for 2013 viser at tre av fire som omkom i brann tilhørte en risikoutsatt gruppe. Ni av ti omkom i egen bolig.

Skaun brann- og redningsvesen vil i forbindelse med dette prosjektet gå tilsyn med de risikoutsatte gruppene i samråd med hjemmesykepleien. Dette for å kartlegge og forebygge brann.

Tips en venn Skriv ut

Skjema

// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });