I sitt møte den 26. November vedtok formannskapet i Skaun kommune sin budsjettinnstilling for det kommende året, såvel som en økonomiplan for perioden 2022-2024. Innstillingen ligger nå ute til fjorten dagers høring frem til den 10.12.2020, når kommunestyret vil behandle saken.

For å stimulere til innbyggermedvirkning i denne saken, avholdes arrangementet budsjett på 1-2-3 den 27.11.2020.

Her vil økonomisjef Svein-Erik Bjerkan i Skaun kommune redegjøre for budsjettinnstillingen i korte trekk og svare på eventuelle spørsmål i en digitalt direktesending som er åpen for alle. Livestrømmen er et lavterskel tilbud til innbyggerne, og søker å tilgjengeliggjøre informasjonen tilpasset innbyggerne i kommunen.

Livestrømmen er tilgjengelig her den 27.11.2020 klokken 12:00, og opptak vil ikke være tilgjengelig for tilskuerne i etterkant.