Kommunestyret vedtok i sitt møte 09. desember budsjettet for 2022 og økonomiplan for 2023-2025.

Dokumentet kan leses her

Øvrige sakspapirer fra kommunestyremøtet finner du her