Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og Skaun skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Skaun kommune vil motta de første 20 dosene med vaksine tidlig i januar, de første som vaksineres er beboere på Rossvollheimen i Børsa. 

Kommunen jobber nå videre med å ferdigstille planen for gjennomføring av vaksinasjon for de øvrige risikogruppene som FHI har definert. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på kommunens nettside.

Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales å vaksinere seg, og rekkefølge for vaksinasjon av disse gruppene. Kommunen eller fastlegen vil ta kontakt med de som er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
  • Eldre over 85 år 
  • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helsestasjonene endrer seg.

 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Vi minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider. 

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11:30

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.