Skaun kommune vaksinerer for fullt gjennom sommeren, og mottar leveranser av koronavaksine som settes hver onsdag. Vaksinanter mottar vanligvis innkalling til vaksine en uke før oppsatt time, og da via helsenorge.no. Vi oppfordrer alle til å sjekke at de har oppgitt riktig kontaktinformasjon og foretrukket kontaktpunkt.

Doseintervallet skal være 12 uker

I juni ble det besluttet av Folkehelseinstituttet om å justere doseintervallet for koronavaksinasjon fra 12 til 9 uker, med tilbakevirkende kraft for flere vaksinanter som allerede hadde mottatt den første av to doser. Dette ble kort tid etter justert tilbake, på grunn av usikkerhet rundt leverander av Pfizer-vaksine for juli, og praksis nå er at doseintervall på 12 uker skal opprettholdes inntil videre. Dette har medført at enkelte vaksinanter mottar dosene med et kortere tidsintervall enn praksis er, og at enkelte har mottatt innkalling til andre dose etter ni uker, for så å få denne avlyst og erstattet med en ny time etter tolv uker.
 
Begge dosene av koronavaksinen skal settes i samme kommune. Dersom de to dosene settes i ulike kommuner risikerer du at dosene settes uten tilstrekkelig tidsintervall mellom, og vaksinen ikke oppnår ønsket effekt. Praksis nå er at samtlige vaksinemottakere skal vente i 12 uker mellom dosene, og det er ikke mulighet for å forespørre et forkortet tidsintervall. Dersom du mottar tilbud om andre dose og utsetter denne, vil nødvendigvis tidsintervallet mellom dosene bli lengre.

Vaksinerer 44-åringer og 18-åringer denne uka

Nå for tiden vaksinerer kommunen personer i gruppe 10, som består av både personer i alderen 18-24 år og personer i alderen 40-44 år. Denne todelte prioriteringsgruppen vaksineres på ulikt vis. Personer i alderen 40-44 vaksineres gradvis nedover i alder (altså begynner vi å vaksinere personer på 44 år før vi vaksinerer yngre og yngre personer helt 40-åringene er vaksinert). Personer i alderen 18-24 vaksineres gradvis oppover i alder, altså begynner vi med de yngste, og vaksinerer deretter de som er eldre etter tur. I henhold til dette er de eldste som vaksineres denne uka 43 og 44 år, og de yngste er 18-19 år.

Lurer du på hvordan vaksineringen foregår? Se filmen vår om vaksinering i Skaun her.