En ny person er smittet med koronavirus i Skaun. Vedkommende er kjent nærkontakt til forrige registrerte smittetilfelle i kommunen, og har et begrenset antall nærkontakter. Smittesporing er gjennomført og avsluttet.

Vi minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider. 

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.