En person med registrert bostedsadresse i Skaun er smittet med koronavirus.

Vedkommende oppholder seg ikke i Skaun, men har folkeregistrert adresse i kommunen.

Den smittede oppholder seg i en annen del av landet og følges opp av nødvendige helsetjenester. Melder om fin form og lite alvorlig sykdomsforløp.

 

Vi minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider. 

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.