Merknader sendes til postmottak@skaun.kommune.no eller per post til Skaun kommune, Postboks 74, 7358 Børsa. Fint hvis henvendelsen merkes med "Meddommere 2021-2024".
Ved spørsmål ta kontakt med Servicekontoret på 72 86 72 00.

Kommunestyret behandler saken i september.

Se kandidatene som er foreslått her: Foreløpige meddommere 2021-2024.