Folkehelseinstituttet gikk forrige uke ut og anbefalte alle gravide vaksine mot covid-19. Anbefalingen kommer på bakgrunn av at gravide kvinner har noe økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom, og FHI har nå mer kunnskap tilgjengelig om vaksinering av gravide. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Risikoen for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte tiltar utover i svangerskapet, men etter et føre-var prinsipp anbefales gravide vanligvis ikke vaksiner i begynnelsen av svangerskapet. Gravide som tilhører risikogruppene for koronasykdom kan likevel vaksineres i 1. trimester, fordi risikoen for alvorlig sykdom vil være høyere også i 1. trimester hos de med underliggende sykdom. Koronavaksinering kan også gis til kvinner som planlegger å bli gravide, og kvinner som er under fertilitetsutredning og -oppfølging (IVF-behandling).

Vaksinering under svangerskapet beskytter både mor og barn

Data fra land hvor gravide er vaksinert viser at koronavaksinasjon ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløp for verken mor eller barnet i magen. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at gravide prioriteres for koronavaksine, og stadig flere land har startet vaksinering av gravide. Koronavaksinasjon er allerede anbefalt til gravide i Danmark og Sverige.

Kvinner som vaksineres i svangerskapet, vil danne antistoffer mot koronaviruset som så overføres til barnet - særlig i siste del av svangerskapet. Derfor kan vaksinasjon av gravide bidra til å beskytte barnet de første månedene etter fødsel.

Anbefales fullvaksinasjon med mRNA-vaksine i svangerskapet

Kunnskap om vaksinasjon av gravide mot koronasykdom kommer i hovedsak fra land som har vaksinert gravide i mange måneder allerede. Gravide vil få tilbud om to doser med 3 - 8 ukers intervall med en av de to mRNA-vaksinene som er tilgjengelig i Norge. mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax) anses som likestilt med tanke på effekt og sikkerhet for gravide. 

​Et fleksibelt intervall er viktig slik at de som har kommet langt i svangerskapet har mulighet til å bli fullvaksinert før fødsel, mens for de som starter vaksinasjon tidligere i svangerskapet kan det tillates et lenger intervall. Best beskyttelse får man etter andre vaksinedose. Der hvor vaksinasjonsløpet ikke blir fullført i svangerskapet, kan dose to kan gis i barseltiden, og ammende kan også få vaksine.

Ikke observert særegne bivirkninger av vaksinen hos gravide

Det er ikke sett andre bivirkninger etter vaksinasjon hos gravide kvinner sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder.

I oppfølgingsstudier av vaksinerte gravide rapporteres det at gravide kan få de samme, vanlige bivirkningene som kvinner i samme alder. Det betyr at de kan få smerter i armen, slapphet, kroppsverk og feber. Bivirkningene er kortvarige og går over i løpet av én til to dager, sier Greve-Isdahl.