Alle som logger seg på er anonyme for foredragsholder og hverandre. Dette er et tilbud til alle innbyggere i Skaun kommune, da vi ser at mange er påvirket økonomisk som følge av pandemien, og at økonomiske bekymringer ofte påvirker den psykiske og den fysiske helsen vår negativt. Vi håper dette kan hjelpe de av dere som opplever situasjonen utfordrende.

Foredragsholder er Arman Vestad, som har jobbet i NAV siden 2007, og har fra 2015 til 2019 vært nasjonal prosjektleder for personlig økonomi i NAV.

Arman har selv gått gjennom en gjeldsordning, vært 15 år i utenforskapet og har møtt hundrevis av hjelpere. Han har derfor svært god kompetanse i hva som skaper tillit, slik at endring lettere kan finne sted, og denne bakgrunnen har satt ham i stand til å stille

de riktige spørsmålene og foreslå tiltak som virker.

Vestad har i samarbeid med NAV utviklet programmet og nettsiden iPluss.org, som gir veiledere og privatpersoner nyttige verktøy til å håndtere vanskelig privatøkonomi. Han har holdt kurs i økonomisk rådgivning for over 50 NAV-kontorer, og holdt økonomi kurset iPluss for innbyggerne i mange ulike kommuner fra 2007-2020.

Nå leverer han gjennom Talerlisten og hans eget firma ArmanV foredrag, workshops og individuell veiledning til hjelpeapparatet og næringslivet.

Han ble også nominert som årets taler i 2020.

 

Minikurset «Hverdagsøkonomi» er en innføring i hverdagsøkonomi, med hovedvekt på hva du selv kan gjøre når du selv mister inntekt. Vi går gjennom koblingen mellom følelser og økonomiske valg, og motiverer til å bli en råtass på å leve på lite, og forbli det også over tid.

• Nivå 1: Endringer og innsparinger som ikke forandrer livskvaliteten

• Nivå 2: Endring av vaner som påvirker økonomien

• Nivå 3: Kutt og endringer som monner, men kan være ubehagelige

 

Etter hvert kurs er det en spørsmål og svar-runde, hvor kursleder svarer på anonymt innsendte spørsmål fra deltakerne

 

Vennligst benytt følgende nettadresse for å delta:

 

https://us02web.zoom.us/j/84614982327

 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

NAV Skaun og Skaun kommune.