Å være foreldre til barn som av ulike grunner er plassert utenfor hjemmet, er krevende på mange måter. Omsorgen man har gitt har blitt vurdert av andre til ikke å være god nok, og man blir tvunget inn i en situasjon hvor man mister kontrollen over hva som skjer med egne barn. 

Mange foreldre føler både avmakt, frustrasjon og sinne knyttet til denne situasjonen.

Familievernkontoret i Trondheim og Melhus barneverntjeneste ønsker i samarbeid å gi et tilbud til foreldre som står i nettopp denne situasjonen. Det inviteres til en samtalegruppe som skal gå over sju ganger i løpet av våren 2022. De som får plass i denne gruppen, kan være helt trygg på at det som blir tatt opp i gruppen, blir i gruppen. Det vil ikke føres referat eller lignende fra de tema som blir tatt opp.

 

Tid og sted

Første møte er torsdag 10.02.22 i Familievernkontorets lokaler i Carl Johans gate 3, 3. etasje. Ett møte varer fra kl. 16.00 - 18.00, og det serveres litt mat i forkant av møtet.

Møtene foregår på torsdager, på disse datoene:

  • 10. og 24. februar
  • 10. og 24. mars
  • 07. og 21. april
  • 05. mai

 

Kontakt og påmelding