Hvis du har spørsmål om søknadsplikt, søknadsprosess, dispensasjoner, fradeling eller annet som gjelder din byggesak, da kan du sende spørsmålene dine til byggesak@skaun.kommune.no.

Når det gjelder nye byggesøknader og ettersendelser til eksisterende saker, skal disse fortsatt sendes til postmottak@skaun.kommune.no.