På Rossvollheimen har vi følt på spenningen om vi klarer å holde viruset utenfor avdelingene slik at de mest sårbare personene unngår å bli smittet av viruset. Vår første oppgave ble å sette inn tiltak som begrenser mulighetene for å føre smitten inn på avdelingene.Bruker ved Rossvollheimen.jpg

Vi føler sterkt med de pårørende som er avskåret for å treffe sine kjære som bor på Rossvollheimen. Vi snakker ofte om problemet med besøksforbudet, og følelsene som skapes omkring dette. Vi håper nå på muligheter for besøksordninger innen visse rammer, slik at det ikke øker smittefaren.

For pårørende som ønsker kontakt over telefonsamtaler, har vi etablert toveis kommunikasjon med nettbrett, slik at problemet med besøksforbudet kan oppleves noe mindre. Det er jo ikke det samme som ved nærkontakt, men for noen er det en grei nærhets opplevelse.

 

Ved endring i helsesituasjonen for pasienter vil pårørende få beskjed som før, og ved helt spesielle behov og endringer, er det mulig etter avtale å treffe sine med smittevernstiltak.

Koronasituasjonen skaper ikke roligere dager som avdelingsleder. Driften skal være som før, med de ekstra utfordringene som smittesituasjonen medfører.  Våren pleier alltid å være litt hektisk med planlegging av sommeren med full drift når ansatte tar ferie.  Ferieavviklingen med ferievikarer og forsvarlige turnuser og forsvarlig drift, skaper litt ekstra arbeid. Vi skal også helst ta høyde for det ukjente som vi ikke helt vet hva vil bli. En smittesituasjon med isolering, og ansatte som blir satt i karantene, vil skape utfordringer.

Planlegging for «koronatilstander» er vanskelig, da det er uforutsigbart å forutse alle behov, og spesielt bemanningssituasjonen må vi ta når problematikken er der.  Vi har sett på omdisponering av kommunale ansatte, og inntak av andre helsefaglig personell, og klargjort noen for en ekstra innsats ved behov.  Det er gjort en del omdisponering av rom/lokaler for å imøtekomme en evt. smittesituasjon. Vi må planlegge for fleksibilitet og omstillinger på kort tid, og er avhengig av kompetente ansatte som tar ting på sparket og er fleksible.

Vi er heldig som har godt kvalifiserte ansatte som er endringsvillige. Ansatte har hatt fokus på basale smittevernregler og får opplæring i spesielle strenge smittevernskrav. En ting er hvordan vi håndterer dette teoretisk, men det er viktig at vi øver på dette i praksis.

 

Ledelsen har nesten hatt daglige møter på Teams/data for planlegging og tilrettelegging av smittevernstiltak. Selv om vi er under samme tak, unngår vi mest mulig kontakt mellom 

avdelinger og personell, og tar møter via data for å minimere smittemuligheter.Rossvollheimen smittevernutstyr.jpg

 

Heldigvis er det mest vanlige dager på Rossvollheimen for pasientene. Det er klart at aktiviteten og underholdningen som vi er vant med, ikke er som før. Vi prøver å ivareta hverdagen så vanlig som mulig for de som bor her, og håper at kontakten og omsorgen fra ansatte er som før. Vi er ikke helt innestengt så det er muligheter for at pasienter får kommet seg ut, og vi håper vi kan få bruke sansehagen nå som våren kommer.

Vårt håp er at alle tiltak vil kunne forbygge at noen blir smittet, og at vi snarest kommer tilbake til normal situasjon.

 

Hilsen avdelingslederne på Rossvollheimen

Avdelingsledere ved Rossvollheimen.jpg