Hovedopptaket til barnehagene i Skaun er nå i gang.

De som har søkt om overføring eller endring av plass vil få svar innen 11. mars. 

Nye søkere til kommunens barnehager vil få svar innen 26. mars.

Suppleringsopptak foregår gjennom hele året, og ledige plasser tildeles fortløpende. Det kan tilbys plass i andre barnehager enn det søkes plass i. De som allerede står på venteliste ved årsskiftet, trenger ikke å søke på nytt ved neste års hovedopptak. Barnehageåret er fra 1.august til 31. juli.

Mer informasjon om barnehage, skole og SFO i Skaun kommune finner du her.