Er du interessert i hvordan vi skal ivareta og videreutvikle kulturminnene i kommunen. I forbindelse med arbeidet med vår nye kulturmiljøplan inviterer vi til innspillsmøte, hvor alle kan delta. 

Møtet finner sted på Skaun rådhus i Børsa, onsdag 17. august klokka 18:00.

Du kan lese mer om den nye kulturmiljøplanen her.

Har du spørsmål, kontakt Steinar Haugen på steinar.haugen@skaun.kommune.no.