Flere instanser som barnehage, skole og voksenopplæring ble rammet etter at flere testet positivt for covid-19 i Skaun kommune i starten av denne uka, og nærmere to hundre mennesker er derfor satt i karantene.

Karantene pålegges mennesker som i utgangspunktet er friske, men har vært i situasjoner der de kan ha blitt smittet, enten ved å være nærkontakt til noen med påvist smitte, eller ved å ha vært på reise i områder med høy smitte. Som hovedregel varer karantenen i 10 døgn, og man anbefaler å teste seg i karanteneperioden. En negativ covid-19-test vil likevel ikke forkorte karantenen, da den har som formål å forebygge videre smitte. Mer om karantene og isolering kan leses på FHIs hjemmesider.

Når du er i karantene, gjelder følgende: 

 • Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den syke eller etter ankomst til Norge. Innreisekarantene kan avsluttes dersom det foreligger to negative tester, den første må fra og med 2.januar være tatt innom 24 timer etter ankomst, og den andre tidligst 7 døgn etter ankomst. Les mer om egnet sted for karantene nedenfor. 
 • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, som nærkontakt de siste 10 dager, bør teste seg. 
 • Merk at det er innført egne bestemmelser for testing, karantene og unntak fra karantene for reisende fra Storbritannia. Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon: Regler om karantene og unntak fra karanteneplikten ved ankomst til Norge(hdir.no)  
 • Du kan omgås barn du bor sammen med som normalt, men hold avstand (over 1 meter) til andre voksne og unngå besøk. 
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet. 
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 • Du skal ikke ta offentlig transport. 
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand. 
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre, bruk munnbind og unngå kø. 
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre. 
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg hjemme i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at den/de er i karantene til prøvesvaret foreligger. 
 • Ved positiv test fortsetter du hjemmeisoleringen, og det skal gjøres full smittesporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer. 

Det er vanligst å gjennomføre karantenetida i eget hjem, men det viktigste kravet for at et sted skal være egnet for karantene, er at man skal kunne holde god avstand til andre voksne i karantene. Det medfører at andre steder enn eget hjem også kan være egnet, såfremt det er mulig å unngå kontakt med andre enn de man vanligvis bor sammen med. Overnattingssteder der man må omgås andre gjester er ikke egnet for karantene, for eksempel hybelhus eller hytte på campingplasser uten eget bad/toalett og kjøkken.

Hjemmeisolering

Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for de som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

Dette gjelder når du er i hjemmeisolering:

 • Du skal, om mulig, holde helt avstand til andre. For barn og personer med behov for helsehjelp, må omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Bor du sammen med andre, bør du isolere deg på rommet ditt og holde helt avstand til de du bor sammen. Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong forutsatt avstand til andre.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Hvis du må være nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, er det anbefalt at du benytter munnbind dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt er det anbefalt at husstandsmedlemmene benytter munnbind når de er nærmere den syke enn 2 meter. Barn i barneskolealder og yngre er ikke anbefalt å bruke munnbind. For barn under 2 år er bruk av munnbind frarådet.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du skal ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. Se også: Rengjøring under og etter hjemmeisolering.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med, må også være nøye med håndhygiene. Det er særlig viktig at de du bor sammen med vasker eller desinfiserer hendene når de forlater rommet der du (som er hjemme isolert) oppholder deg, og etter kontakt med deg eller utstyr du har brukt, og særlig før de forlater huset.

 

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider. 

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.